Bc. Milan Vyskočil

Diplomová práce

Hospodářský vývoj v ČR od roku 2008 a jeho vliv na podnikání v oblasti (gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu)

Economic development in the Czech Republic from 2008 - business impact in gastronomy, hotel industry and tourism
Anotace:
Diplomová práce, která mapuje hospodářský vývoj České republiky od roku 2008, od období, kdy propukla celosvětová finanční krize. Dále o tom, jakým způsobem tato krize ovlivnila podnikání v oblastech našeho oboru - hotelnictví, gastronomie, ubytovacích služeb, cestovních kanceláří a dalších oblastí cestovního ruchu. V této práci je věnováno hodně prostoru cestovnímu ruchu a ekonomické krizi, dále tomu …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is map the economic development of the Czech Republic since 2008 from the time of the start global financial crisis which affected many business sectors and how it influenced the business in the fields of our industry - hotels, gastronomy, accommodation services, travel agencies and other related fields and all the whole tourism industry. In this work a lot of space is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ti4ev/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Věra Levičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze