Mgr. Jiří Ševčík

Bakalářská práce

Analýza spolupráce Evropské unie a Organizace spojených národů při zajištění voleb v Demokratické republice Kongo v roce 2006

Analysis of the cooperation of the European Union and United Nations during ensuring of elections in the DR Congo in 2006
Anotace:
Práce se zabývá spoluprací Evropské unie a Organizace spojených národů při přípravě a průběhu voleb v DR Kongo v roce 2006. V úvodní části představuje příčiny krize v DR Kongu a jeho možný dopad na vývoj bezpečnostní situace v Kongu a v okolním regionu. Následně je provedena komparace konceptů krizového managementu EU a OSN při jejich aplikaci v souvislosti s volbami v r. 2006 a motivů EU a OSN pro …více
Abstract:
The thesis deals with the cooperation of the European Union and the United Nations during preparation and in the course of the elections in the DR Congo in 2006. On beginning it presents causes of the crisis and its possible impact upon the evolution of the security situation in Congo and surrounding region. Subsequently there is performed the comparison of the crisis management concepts of EU and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma