Michal Mazáč

Diplomová práce

Modelování a analýza úvěrového procesu pro SME segment v bance

Modeling and analysis of credit process for SME segment in a bank
Anotace:
Diplomová práce se zabývá procesy korporátního bankovnictví. Cílem diplomové práce je analyzovat úvěrový proces pro segment SME v bance a navrhnout modely s využitím metodiky MMABP. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou, které se vzájemně doplňují. V první kapitole je teoreticky popsána metodika DSR, která je využita pro dosažení stanovených cílů práce. Dále je provedena …více
Abstract:
This thesis deals with corporate banking processes. The aim of the thesis is to analyze a credit process for SME segment in a bank and to design models using the MMABP methodology. This thesis is divided into two main parts, a theoretical and a practical one. These two parts complement each other. In the first chapter, the DSR methodology is theoretically described. The DSR methodology is used to achieve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2019
  • Vedoucí: Oleg Svatoš
  • Oponent: Václav Řepa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78067