Mgr. Tereza Zitková

Master's thesis

Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace

Artificial Person as a Member of Commercial Corporation Body
Abstract:
Tématem práce jsou sporné aspekty členství právnických osob ve volených orgánech obchodních společností. Od roku 2014 je obecně umožněno nejen fyzickým osobám, ale i právnickým osobám, stát se členem voleného orgánu jiné právnické osoby, což bylo dříve možné jen výjimečně ve specifických případech. Cílem práce je analyzovat právní úpravu, vyhledat a rozebrat výkladové nejasnosti a zhodnotit využití …more
Abstract:
This diploma thesis deals with debatable aspects of a membership of artificial persons in elected bodies of companies. Not only natural persons, but also artificial persons have been generally allowed to become members of elected body of another artificial person since 2014, which was earlier allowed only with exceptions in specific cases. The aim of this thesis is an analysis of a legal regulation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta