Bc. Marie SÁDLOVÁ

Bakalářská práce

Problém interpretace v koncepci Umberta Eca

Umberto Eco´s Concept of Interpretation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problémem interpretace v koncepci Umberta Eca. V první části práce je nastíněn poststrukturalistický a postmodernistický kontext Ecovy tvorby. V následující části jsou řešeny pojmy, které Eco v rámci interpretace používá. Jsou to pojmy: sémantická a kritická interpretace, modelový a empirický čtenář, modelový a empirický autor a falzifikační kritérium. Je zde také rozlišena …více
Abstract:
This work deals with Umberto Eco´s Concept of Interpretation. The first part of this work is focused on poststructuralist and postmodernist context of Eco´s work. Concerning Eco´s interpretation, this work analyses selected notions: semantic and critic level of interpretation, model reader, empirical reader, model author, empirical author and falsification criterion. Eco also distinguishes the interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÁDLOVÁ, Marie. Problém interpretace v koncepci Umberta Eca. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika