Bc. Jana SEMERÁDOVÁ

Master's thesis

Problém interpretace v koncepci Umberta Eca

Umberto Eco´s Concept of Interpretation
Abstract:
Záměrem předložené práce, jež pojednává o problému literární interpretace v koncepci Umberta Eca, je uvést a objasnit vybrané aspekty a proměny Ecovy teorie interpretace na základě jeho vlastních úvah (jež se vyvíjejí v otázce kompetence čtenáře a ohraničení jeho aktivity v rámci rozumění textu) reflektovaných v souvislosti s dobovým, tj. filozofickým a literárně teoretickým myšlením. Podle Eca spočívá …more
Abstract:
This thesis which deals with the problem of interpretation of literary texts in the concept of Umberto Eco clarifies the chosen aspects and changes of Eco´s theory of interpretation on the basis of his own reasonings which develop in the question of reader´s competention and demarcation of his activity in terms of the understanding the text and which are reflected in connection with contemporary philosophical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012
Accessible from:: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEMERÁDOVÁ, Jana. Problém interpretace v koncepci Umberta Eca. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Humanities Studies / Theory and Philosophy of Communication