Jakub Rybář

Bakalářská práce

Pachatelé trestných činů spáchaných z nenávisti (Hate crime)

Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o pachatelích trestných činů spáchaných z nenávisti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s touto tématikou, popsán legislativní vývoj a jednotlivé trestné činy spáchané z nenávisti a zhodnocen vývoj a struktura trestné činnosti z nenávisti v pražském regionu. V praktické části jsou stanoveny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with hate crime offenders. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, basic terms connected to this subject matter are defined, the legislative development and particular hate crimes are described and the development and structure of hate crimes in Prague region are evaluated. In the practical part, three research questions are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rybář, Jakub. Pachatelé trestných činů spáchaných z nenávisti (Hate crime). Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech