Bc. Kristýna Zíková

Bakalářská práce

Znalec a znalecký posudek v přípravném řízení

Judicial expert and expert opinion on preparatory proceedings
Anotace:
Znalec a jeho znalecký posudek tvoří neméně podstatnou část přípravného řízení, při které pomáhá k objasňování a dokazování trestné činnosti. V bakalářské práci chci poukázat na podstatnost znalce, jeho význam pro trestní řízení a moderní nástroj při zjišťování spáchané trestné činnosti a její zobrazení do podoby reálného světa. V práci se budu věnovat charakteristice znalce, znaleckého posudku a přípravného …více
Abstract:
The forensic expert and his expert opinion form an essential part of preparatory court proceedings, in which the expert helps to clarify and prove criminal activity. In my bachelor’s thesis I want to point out the quiddity of the expert, his importance for criminal proceedings and a modern tool in detecting committed crime and it’s representation in the real world. In this work I will focus on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Dagmar Kopencová
  • Oponent: Mgr. Barbora Kosejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace