Martin Motal

Bakalářská práce

Analýza otevřených portů na veřejných IP adresách a identifikace bezpečnostních hrozeb

Analysis of open ports on public IP addresses and identification of security threats
Anotace:
Vzhledem ke všudy přítomným počítačovým sítím je potřeba provádět pravidelné skenování sítě pro vyhledávání bezpečnostních rizik a aplikování doporučených záplat. Pro práci bylo použito virtuální sítě, která obsahuje pět serverů, na nichž běží Windows Server 2016 Standard a jednotlivé skeny ukazují, jak je zabezpečena síť běžící na tomto operačním systému. Samotná instalace tohoto operačního systému …více
Abstract:
Given the omnipresent computer networks, regular network scanning is required to identify security risks and apply recommended patches. The work was done using a virtual network, which contains five servers running Windows Server 2016 Standard, and individual scans show how secure the network running on this operating system is. Installing the operating system itself has some security risks, and even …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace