Martin Motal

Bachelor's thesis

Analýza otevřených portů na veřejných IP adresách a identifikace bezpečnostních hrozeb

Analysis of open ports on public IP addresses and identification of security threats
Abstract:
Vzhledem ke všudy přítomným počítačovým sítím je potřeba provádět pravidelné skenování sítě pro vyhledávání bezpečnostních rizik a aplikování doporučených záplat. Pro práci bylo použito virtuální sítě, která obsahuje pět serverů, na nichž běží Windows Server 2016 Standard a jednotlivé skeny ukazují, jak je zabezpečena síť běžící na tomto operačním systému. Samotná instalace tohoto operačního systému …more
Abstract:
Given the omnipresent computer networks, regular network scanning is required to identify security risks and apply recommended patches. The work was done using a virtual network, which contains five servers running Windows Server 2016 Standard, and individual scans show how secure the network running on this operating system is. Installing the operating system itself has some security risks, and even …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
  • Reader: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Networks and Communication