Filip Szkandera

Bakalářská práce

Konkurenční postavení společnosti JFD na českém trhu

Competitive Position of the JFD Company on the Czech Market
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá vstupem na trh a konkurenčnímu postavení společnosti JFD Brokers. První část práce se zabývá teoretickým vymezením strategické analýzy, makroprostředím, mikroprostředím podniku a zejména vymezením analýzy konkurence. Po praktickém použití výše uvedených analýz následuje představení společnosti, popis pojmů, jež jsou předmětem podnikání, představení vybraných konkurenčních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the entry into the market and competitive position of the company JFD Brokers. The first part deals with the theoretical definition of strategic analysis, macro environment, the company microenvironment and in particular the definition of competitor analysis. After the practical application of the above analysis follows the introduction, a description of the concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Marcela Papalová
  • Oponent: Tomáš Spratek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management