Radka POLESNÁ

Diplomová práce

Segmentace návštěvníků vybrané akce zapsaného spolku Culture Line v Ústí nad Labem.

Visitor Segmentation on selected event of registered association Culture Line in Ústí nad Labem.
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo identifikovat návštěvníky vybrané akce zapsaného spolku Culture Line v Ústí nad Labem dle sociodemografických a psychologických kritérií, a také zjistit, jak jsou návštěvníci spokojeni s marketingovým mixem dané akce. Pomocí zjištěných informací o návštěvnících byl inovován dle jednotlivých cílových skupin marketingový mix akce s důrazem na zvýšení spokojenosti návštěvníků …více
Abstract:
The aim of this work was to identify visitors of chosen event of registered association called Culture Line in Ústí nad Labem by socio-demographic and psychological criterias and also find out how the visitors are satisfied with the marketing mix of this event. Marketing mix was inovated to increase the satisfaction of visitors based on obtained information. Information was collected via online research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Jánská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLESNÁ, Radka. Segmentace návštěvníků vybrané akce zapsaného spolku Culture Line v Ústí nad Labem. . Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management