Theses 

Analýza interní komunikace ve vybrané společnosti – Ing. Alina Obidina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Ing. Alina Obidina

Diplomová práce

Analýza interní komunikace ve vybrané společnosti

Analysis of internal communication in the selected company

Anotace: Diplomová práce je na téma Interní komunikace ve vybrané společnosti. Cílem práce je provést analýzu interní komunikace v hotelu a vyvodit relevantní závěry a doporučení pro zlepšení interní komunikace a managementu v hotelu. V práci jsou vysvětleny poznatky a definovány pojmy komunikace, typy komunikace, interní komunikace ve společnosti. Práce obsahuje popis komunikačních toků: horizontální, vertikální a diagonální komunikaci ve společnosti se zaměřením na hotel. Dále se rozebírá interní komunikace ve vybraném hotelu a využívají se všechny poznatky z teoretické části. Praktická část je ukázkou toho, jak teorie může být uplatněna a využita v praxi.

Abstract: This thesis is dedicated to the topic of internal communication in the selected hotel. The objective is to analyse internal communication in the hotel and draw relevant conclusions and recommendations for improving internal communication and management. The terms of communication, types of communication, internal communication within the company have been explained and implemented in the analytical part of the thesis. The work contains description of the communication flow: horizontal, vertical and diagonal communication in hotel in Prague. Further the analysis of internal communication in the selected hotel has been conducted. The practical part is an example of how theory can be applied and used in practice.

Klíčová slova: Klíčová slova, management, hotel, hierarchie, zadávání úkolů, interní komunikace, krizová komunikace, komunikační zdroje, komunikační systém. Key words, hierarchy, assigning tasks, internal communication, crisis communication, communication sources, communication system.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martina Sochůrková
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz