Mgr. Hana Adámková

Bakalářská práce

Picture Exchange Communication System for Autistic Learners in the Czech Republic and Ireland

Picture Exchange Communication System for Autistic Learners in the Czech Republic and Ireland
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodikou a srovnáním Výměnného obrázkového komunikačního systému využívaného dětmi i dospělými s poruchou autistického spektra v České republice a Irsku. Teoretická část obsahuje charakteristiku autismu, jeho projevy, příčiny a problémy v oblasti komunikace. Dále je pak podrobně popsána metodika Výměnného obrázkové systému. V praktické části je tento komunikační systém …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a comparison of Picture Exchange Communication System used by children and adults with autistic spectrum disorder in the Czech Republic and Ireland. The theoretical part includes characteristics of autism, its symptoms, causes, and communication problems. Next, the methodology of Picture Exchange Communication System is described in detail. In the practical part, Picture …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta