Martin ČERVENÝ

Bakalářská práce

Klasifikace kategorií témat a detekce tématu článku pomocí vyhledání klíčových slov textu

Classification of theme caregories and detection of article themes using keyword extraction in text
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá použitím metod vyhledávání klíčových slov v textu v českém jazyce. Jejím cílem je nalézt vhodnou metodu pro ohodnocení slov nějakou matematickou funkcí, a jako klíčová vybrat ta slova, která mají tuto funkci nejvyšší ze všech. Konkrétně se práce zabývá aplikací těchto metod ve dvou klasifikátorech. První určuje kategorie, druhý téma neznámého článku, přičemž druhý je …více
Abstract:
This work examines keyword extraction methods applied to a text written in Czech language. It's goal is to find a suitable method that evaluates words with some kind of mathematical function, and to pick as key those words, that have the highest value of the function of all the words. Specifically the work examines application of these methods in two classifiers. First one for category classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Skorkovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENÝ, Martin. Klasifikace kategorií témat a detekce tématu článku pomocí vyhledání klíčových slov textu. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika