Eva Kyseláková

Bakalářská práce

Elektronizace veřejné správy

Computerization of public administration
Anotace:
Kyseláková, E. Elektronizace veřejné správy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Bakalářská práce se zabývá elektronizací veřejné správy a jejími negativy a pozitivy, které při jejím zavádění a fungování vznikají.V literární rešerši je shrnut vývoj a legislativa, a především vymezeny nejdůležitější pojmy v oblasti elektronizace veřejné správy. Těmito pojmy jsou například portál …více
Abstract:
Kyseláková, E. Computerization of public administration. Bachelor thesis. Brno: Mendel university, 2018.This bachelor thesis deals with computerization of public administration and with associated benefits and disadvantages which arise during its establishment and functioning.The development and legislation is summarized and mainly the important terms are defined in the literary research. These terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta