Anna Bartoníková

Bachelor's thesis

Persuasive Strategies in Alcohol Advertisements

Persuasive Strategies in Alcohol Advertisements
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to examine the visual and verbal persuasive strategies that are used in the alcohol advertisements. The theoretical part describes the concept of advertising discourse and lists various persuasive strategies that are employed in advertisements. The second part of the thesis analyzes 40 selected alcohol advertisements of different alcohol brands. The analytical part …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, jaké vizuální a verbální přesvědčovací strategie jsou používány v reklamách na alkohol. Teoretická část se zaměřuje na pojem reklamní diskurz a uvádí rozličné přesvědčovací strategie, které se v reklamách používají. Druhá část práce analyzuje z praktického hlediska 40 vybraných reklam na alkohol různých alkoholických značek. Praktická část stanoví několik …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dita Trčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bartoníková, Anna. Persuasive Strategies in Alcohol Advertisements. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration