Nikola Sedláčková

Bakalářská práce

Vliv reklamy na alkohol na dospívající mládež

Alcohol Advertising and Its Influence on Adolescents
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na to, jaký vliv mají reklamy na alkohol na dospívající mládež. Práce bude rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou část. Teoretická část se bude zabývat pojmy reklama, počátky reklamy, reklama v televizi, alkohol, alkoholová závislost, prevence, léčba. V kapitole dospívající mládež bude vymezen tento pojem a popsány faktory vlivu rodinného, vrstevnického prostředí …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the influence of alcohol advertisment on adolescents. The thesis is divided into two parts a theoretical and a practical part. The theroretical part deals with the concept of advertisment, the history of advertisment, TV advertsiment, alcohol, alcohol addiction, prevention and treatment. In the charter called adolescents, there is the term adolescent defined and explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláčková, Nikola. Vliv reklamy na alkohol na dospívající mládež. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická