Veronika BÖHMOVÁ

Bachelor's thesis

Die Bildergeschichte "Struwwelpeter" als Spiegelbild der politischen Veränderungen in Europa im 19. und 20. Jahrhundert

The Picture Book "Struwwelpeter" as a Reflection of the Political Changes in Europe during the 19th and 20th Century
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the political satire of Struwwelpeter published during the 19th and 20th century. The introductory chapter includes short reference of the original Struwwelpeter by Heinrich Hoffmann and explanation of the term Struwwelpetriaden. The rest of the work is dedicated to the analysis and interpretation of five selected works which are put in the chronological order according …more
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám politickými satirami Struwwelpetera, které vznikaly v průběhu 19. a 20. století. V úvodní kapitole se krátce věnuji původnímu Struwwelpeterovi od Heinricha Hoffmanna a pojmu Struwwelpetriaden. Zbývající kapitoly jsou určeny analýze a interpretaci pěti vybraných děl, které jsou zařazeny dle souslednosti historických událostí, kterými se zabývají. Cílem bakalářské práce …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Jehličková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÖHMOVÁ, Veronika. Die Bildergeschichte "Struwwelpeter" als Spiegelbild der politischen Veränderungen in Europa im 19. und 20. Jahrhundert. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta