Bc. Josef Wilczek, Ph.D.

Diplomová práce

Hrnčířské dílny ve Višňové v kontextu laténského osídlení povodí řeky Jevišovky

Pottery workshops in Višňové in the context of the La Tène occupation of Jevišovice basin
Anotace:
Cílem práce bylo vyhodnocení laténských sídlištních objektů ve Višňové.Velký důraz byl přitom kladen na zhodnocení keramiky s cílem pokusit se charakterizovat místní keramickou produkci. Řešení proběhlo jak standardním postupem, tak za pomoci formalizovaného přístupu (faktorová analýza). Struktury nalezené pomocí FA byly validovány na základě externí evidence - tvaru nádob a pomocí přírodovědných metod …více
Abstract:
This thesis handled with analyzing results gained in the archaeological research in Višňové. I focused mainly on analyzing ceramic material with the effort to characterize local ceramic production by standard method, as well as by formalized approach (factor analysis). Structures gained by FA were validated by external evidence - comparing with shape and with results brought by interdisciplinary method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie