Bc. Adéla Anna Vavrečková

Bakalářská práce

Exteriér a interiér profesora Humberta Humberta - neoformalistická analýza filmu Lolita

Exterior and Interior of Professor Humbert Humbert - the Neoformalist Analysis of the Movie Lolita
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce metodou neoformalistické analýzy nahlíží na poslední filmovou adaptaci románu Vladimira Nabokova Lolita. Režisér snímku Adrian Lyne se na hlavní postavu a zároveň vypravěče příběhu profesora Humberta Humberta pokusil podívat jiným způsobem: ve velkém detailu, směrem zvnějšku dovnitř. Bakalářská diplomová práce osvětluje nejen tento nový pohled, přiblíženo je i společenské …více
Abstract:
This bachelor thesis explores, via the neoformalist analysis method, the last film adaptation of Vladimir Nabokov´s novel Lolita. The movie director Adrian Lyne tried to look at the main character and simultaneously the story narrator professor Humbert Humbert in a different way: in great close-up, from exterior to interior. The thesis illuminates this new point of view, also it explains the atmosphere …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury