Mgr. Lukáš Vítek

Diplomová práce

Zpracování osobních údajů v prostředí cloud computingu

Data Processing in the Cloud
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právními aspekty zpracování osobních údajů v prostředí cloud computingu. Důraz je kladen na ochranu osobních údajů. Kromě obecného režimu zpracování osobních údajů v cloudu se práce podrobně věnuje předávání osobních údajů do zahraničí a s tím související kolizi právních řádů různých států. Dále je rozebrána pravomoc správních orgánů vykonávat dohled nad poskytovateli cloudových …více
Abstract:
This thesis deals with legal aspects of processing of personal data in cloud computing environment. The focus is given to the protection of personal data. Besides the general regime of the processing of personal data in the cloud, this thesis deals with the transfer of personal data abroad and with the related conflict of laws of different states. It is also analyzed the competence of the administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta