Ing. Luboš Janovský

Bakalářská práce

Financování dopravní obslužnosti v regionech

Financing of the regional transport services
Anotace:
Tato práce se zabývá financováním základní dopravní obslužnosti a problematikou jejího zabezpečování. Stěžejními právními předpisy, které tuto oblast regulují, je zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších právních předpisů a zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. Vedle těchto samozřejmě zákon č. 129/2009 Sb., o krajích (krajská zřízení) a další. Veřejná doprava je systém zabezpečovaný …více
Abstract:
This work concentrates on financing of the basic regional transport services. The fundamental legal enactment is based in Act no. 111/1994 Coll., on road transport, as subsequently amended and Act no. 266/1994 Coll., on rail and Act no. 129/2009 Coll., on regions. This system is supplied by public sector, with large social meaning. This system is specified by contract of engagement about social servises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: Ing. Petr Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa