Tomáš Zavadil

Bachelor's thesis

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Švábenice a ochrana obyvatelstva

The Units of the Voluntary Fire Brigade of the Village Švábenice and Protection of the Population
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Švábenice a ochranu obyvatelstva. Teoretická část pojednává o jednotce požární ochrany, dále prezentuje legislativu, která se vztahuje k požární ochraně a ochraně obyvatelstva, mapuje historický vývoj dobrovolných hasičů, možností dotací a metody analýzy rizik. Praktická část nastiňuje historii a činnost sboru dobrovolných …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the activity of the units of the voluntary fire brigade of the village Švábenice and protection of the population. The theoretical part is about the unit of fire protection, it also presents the legislation that applies to fire protection and the protection of the population, mapping the historical development of the voluntary fire brigade, the possibility of subsidies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zavadil, Tomáš. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Švábenice a ochrana obyvatelstva. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe