Tomáš Zavadil

Bachelor's thesis

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Švábenice a ochrana obyvatelstva

The Units of the Voluntary Fire Brigade of the Village Švábenice and Protection of the Population
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Švábenice a ochranu obyvatelstva. Teoretická část pojednává o jednotce požární ochrany, dále prezentuje legislativu, která se vztahuje k požární ochraně a ochraně obyvatelstva, mapuje historický vývoj dobrovolných hasičů, možností dotací a metody analýzy rizik. Praktická část nastiňuje historii a činnost sboru dobrovolných …viac
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the activity of the units of the voluntary fire brigade of the village Švábenice and protection of the population. The theoretical part is about the unit of fire protection, it also presents the legislation that applies to fire protection and the protection of the population, mapping the historical development of the voluntary fire brigade, the possibility of subsidies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zavadil, Tomáš. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Švábenice a ochrana obyvatelstva. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe