Bc. Tereza Zapletalová

Bakalářská práce

Mezigenerační rozdíly ve smyslu pro humor

Intergenerational differences in sense of humor
Anotace:
Teoretická část práce vymezuje jak obecné pojetí humoru, tak jeho pojetí v rámci tradičních a současných teorií, popisuje jeho formy a styly, definuje smysl pro humor a popisuje vývoj humoru v průběhu života. Empirická část práce je zaměřena na porovnání rozdílů v úrovni afiliativního a agresivního humoru mezi věkovými kohortami. Výběrový soubor se skládá ze 172 osob, které byly dle věku rozděleny …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor`s thesis defines both the general concept of humor and its concept in traditional and contemporary theories, describes its forms and styles, defines a sense of humor, and describes the development of humor during life. The empirical part of the work is focused on the comparison of differences in the level of affiliative and aggressive humor between age cohorts. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Lenka Vildová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta