Bc. Klára Kubešová

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The Judicial Review of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Controls
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje soudní kontrole veřejné správy, která je vykonána převážně správními soudy, Nejvyšším správním soudem a také Ústavním soudem. Jádro soudní kontroly leží hlavně ve správním soudnictví. Práce přináší popis základních pojmů ve správním soudnictví a institutu kasační stížnosti. Cílem práce je převážně popsat jednotlivé typy řízení podle soudního řádu správního, zejména žalobu …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to judicial review of public administration, which is carried out mainly administrative courts, the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court. The core of judicial control lying chiefly in administrative justice. This thesis describes the basic concepts and the Institute of cassation complaint. The goal of this thesis is to describe the different types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta