Bc. Gabriela Sloupová

Diplomová práce

Analyse der deutschen Lehrwerke für Grundschulen aus phonetischer Sicht

The analyse of german textbooks from the phonetic point of view
Abstract:
Dissertation essay "Analyse der deutschen Lehrwerke für Grundschulen aus phonetischer Sicht" discuss about comparison of schoolbooks designated for learning of German language from phonetic point of view. For comparison I took three series of schoolbooks. First serie is named "Wer? Wie" Was" issued in Germany. That is written in German language only. The second serie of schoolbooks what I chose is …více
Abstract:
Diplomová práce "Analyse der deutschen Lehrwerke für Grundschulen aus phonetischer Sicht" pojednává o porovnání učebnic určených pro výuku německého jazyka z fonetického hlediska. K porovnání jsem si vybrala tři řady učebnic. První řada se jmenuje "Wer? Wie? Was?" a byla vydána v Německu. Je psána tedy pouze v německém jazyce. Druhá "Spaß mit Max" pochází od českých autorů. V této řadě knih je propojena …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Alena Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.