Martin Dohnal

Bakalářská práce

Zhodnocení možností logistického zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky, vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému.

Assessments of the Logistics Support forces and equipment of the Army of the Czech republic in Favor of Emergency Services.
Anotace:
Problematikou bakalářské práce je zhodnocení možností logistického zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky, vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z legislativních a normativních aktů vztahující se k řešené problematice. Jsou popsány zásady nasazení sil a prostředků Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného …více
Abstract:
The main issue of this thesis is to evaluate the possibilities of logistics security systems the Army of the Czech Republic used for the benefit of the integrated rescue system. In the theoretical part provides the basic concepts of legislative and normative acts related to solving problems. It describes the principles of deployment forces of the Army of the Czech Republic in favor of the integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2014
Zveřejnit od: 19. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dohnal, Martin. Zhodnocení možností logistického zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky, vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému.. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.9.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 9. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe