Bc. Helena Poupěová

Diplomová práce

Specifika pracovněprávní úpravy zaměstnanců územně samosprávných celků

Specific of Labor Law Regulation of Employees of Territorial Self-governing Units.
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na specifika pracovněprávní úpravy zaměstnanců územně samosprávných celků. V práci je rozlišeno, kdo je a kdo není úředníkem. Bude uvedeno, v jakém zaměstnaneckém poměru se úředník nachází. Dále se práce zabývá vztahem zákoníku práce a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících. Zákon o úřednících obsahuje jistá specifika oproti zákoníku práce z důvodu požadavku na kvalitní …více
Abstract:
This thesis is focused on the Specific of Labor Law Regulation of Employees of Territorial Self-governing Units. There is distinguished who is officer of a Self-governing local area entity and who not. There will be mention in what employment relation are officers of Self-governing local area entity. Further the work deals with relation with Labour code and Act no. 312/2002 Coll. on officers of territorial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta