Bc. Dagmar Šudíková

Diplomová práce

Public-Private Partnership a vlastnictví společnosti a konkurenční prostředí v oblasti služeb vodního hospodářství

Public-Private Partnership and ownership and competitive environment in water management services
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Public Private Partnership a vlastnictví společnosti a konkurenční prostředí v oblasti služeb vodního hospodářství“ je pojem Public Private Partnership a jiná vlastnictví společností poskytujících služby v oblasti vodního hospodářství. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky o vodním hospodářství a o pojmu Public Private Partnership. Následně jsou popsány specifika …více
Abstract:
The subject of the thesis „Public-Private Partnership and Ownership and Competitive Environment in Water Management Services“ is the concept Public-Private Partnership and other ownership of companies providing water management services. In the first part of the thesis is descripted the theoretical knowledge about water management and about the concept Public Private Partnership. Then the specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta