Bc. Martin Fukal

Master's thesis

Preventivní programy a prevence závislosti ve školství

Preventive programs and addiction prevention in the school system
Abstract:
Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou užívání návykových látek ve společnosti se specifickým zaměřením na konzumaci alkoholu studentů středních škol v rámci České republiky. Obsahem textu je teoretické uchopení tématu závislostí, zneužívání alkoholu a celkového dopadu abúzu na fyzický, psychický a sociální status jednotlivce společně s podrobným zaměřením na oblast tvorby primárních preventivních …more
Abstract:
The thesis focuses on the problems of substance abuse in society with specific focus on alcohol consumption amongst high school students in the Czech Republic. Text content is a theoretical topic of addiction, alcohol abuseand the overall impact of the abuse on the physical, mental and social status of individuals together with a detailed focus on the creation of primary prevention programs focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Morbacher
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta