Nikola Oušková

Diplomová práce

Integrovaný dopravní systém Švýcarské konfederace

Integrated transport system of the Swiss Confederation
Anotace:
Diplomová práce „Integrovaný dopravní systém Švýcarské konfederace“ se zabývá analýzou integrované dopravy v tomto geograficky středoevropském státě, přičemž se zaměřuje především na největší a nejstarší integrovaný systém ve Švýcarsku, tj. Curyšský kanton. Práce je členěna do dvou základních částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky vztažené k obecné charakteristice …více
Abstract:
The thesis "Integrated Transport System of the Swiss Confederation" deals with the analysis of integrated transport in this geographically Central European state, focusing mainly on the largest and oldest integrated system in Switzerland, the canton of Zurich. The work is divided into two basic parts - theoretical and practical. The theoretical part summarizes the basic knowledge related to the general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Michal Mervart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80648