Bc. Martin Mužík, DiS.

Master's thesis

Státní podpora revitalizace bytového fondu v České republice

State Support to Housing Stock Revitalisation in the Czech Republic
Anotácia:
Téma mé diplomové práce je zaměřeno na revitalizaci bytového fondu a státní podporu v této oblasti. K tématu mám určitý vztah, protože pracuji v bance, kde pomáhám klientům vyřešit financování této investiční akce. Úvod obsahuje seznámení se s tématem. První kapitola se zaměřuje na analýzu současného stavu bytového fondu. Ve druhé kapitole hodnotím nástroje finanční politiky, jak ovlivňují bytový fond …viac
Abstract:
My thesis is focused on the housing stock revitalisation and state support in this field. The topic is very close to me because I work in a bank which provides clients with solution of how to finance this investment project. The introductory part deals with the general idea of the topic. The first chapter analyses the current condition of the housing stock. Tools of the financial policy and their influence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Kvaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS