Bc. Adam Krajíček

Bakalářská práce

Stavební spoření versus hypoteční úvěr

Building Savings versus Mortgage Credit
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Stavební spoření versus hypoteční úvěr“ je posouzení výhod a nevýhod úvěru ze stavebního spoření oproti hypotečnímu úvěru při financování bydlení. První kapitola popisuje stavební spoření, jeho parametry v rámci České republiky a možnosti úvěrů. Druhá kapitola je zaměřena na hypoteční úvěr a možnosti jeho využití. Třetí kapitola se zabývá posouzením výhod a nevýhod úvěru …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Building Savings versus Mortgage Credit” is to assess the advantages and disadvantages of a building savings loan in comparison to a mortgage credit for funding housing. The first chapter describes bulding savings as well as its parameters in the Czech Republic and the options of credits. The second chapter is focused on the mortgage credit and its possible usage. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Červinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika