Theses 

Stavební spoření versus hypoteční úvěr – Bc. Adam Krajíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adam Krajíček

Bakalářská práce

Stavební spoření versus hypoteční úvěr

Building Savings versus Mortgage Credit

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Stavební spoření versus hypoteční úvěr“ je posouzení výhod a nevýhod úvěru ze stavebního spoření oproti hypotečnímu úvěru při financování bydlení. První kapitola popisuje stavební spoření, jeho parametry v rámci České republiky a možnosti úvěrů. Druhá kapitola je zaměřena na hypoteční úvěr a možnosti jeho využití. Třetí kapitola se zabývá posouzením výhod a nevýhod úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru na vybraných parametrech. Rovněž je uveden i výpočet modelového příkladu rodiny, která zvažuje jeden z porovnávaných úvěrů.

Abstract: The goal of the bachelor thesis: “Building Savings versus Mortgage Credit” is to assess the advantages and disadvantages of a building savings loan in comparison to a mortgage credit for funding housing. The first chapter describes bulding savings as well as its parameters in the Czech Republic and the options of credits. The second chapter is focused on the mortgage credit and its possible usage. The third chapter concerns with the advantages and disadvantages of the building savings loan and the mortgage credit for funding housing according to chosen parameters. Moreover, the model example of a family considering one of those credits is included.

Klíčová slova: Stavební spoření, hypoteční úvěr, překlenovací úvěr, financování bydlení Savings building, Mortgage Credit, bridging loan, funding housing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Červinek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz