Bc. Kateřina Prasková

Bakalářská práce

Produktová nabídka turistické oblasti Opavské Slezsko, její vznik, prodej a podpora prodeje

Product offer of the tourist area of Opavské Slezsko, its origin, sales and sales support
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na produktovou nabídku turistické oblasti Opavské Slezsko. Teoretická část se zabývá popisem produktu cestovního ruchu, jeho charakteristikou, formami a popisem destinačního managementu. Dále je popsána turistická oblast Opavské Slezsko a její produktová nabídka vytvořená v rámci destinačního managementu. V praktické části je využita metoda dotazníkového šetření návštěvníka …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the product offer of the tourist area of Opavian Silesia. The theoretical section deals with the description of the tourism product, its characteristics, forms and description of the destination management. The tourist area of Opavská Silesia and its product offer created within the framework of the destination management are also described. In the practical part, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/b0jqq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2021
  • Vedoucí: Ing. Michal Blaško, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Palyzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Lázeňství a turismus