Mgr. Soňa BOCKOVÁ

Disertační práce

Validita Neefektivního dýchání 00032 a validita a reliabilita navazujících NOC metodik pro hodnocení efektu ošetřovatelské péče

Validity, reliability and senzitivity of the Nursing Outcomes Classification for patients with the nursing problem Ineffective Breathing Pattern, 00032
Anotace:
Mezinárodní klasifikační systém Aliance NNN nabízí sumu odborných poznatků, které lze uplatňovat při realizaci ošetřovatelské péče podle metody ošetřovatelský proces. Cíle výzkumu navazovaly na výzkumnou otázku ve znění: "Jaká je u pacientů jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních oddělení validita ošetřovatelské diagnózy Neefektivní dýchání 00032 jako celku a jaká je validita a reliabilita …více
Anotace:
P a ARO v českém kontextu prokázána jako validní, a že ke sledování efektu ošetřovatelské péče u takových pacientů lze prioritně využít tři významné NOC metodiky se čtyřiceti třemi validními indikátory.
Abstract:
The International Classification System Alliance NNN offers amount of expertise that can be applied in the implementation of nursing care according to the nursing process method. The aims of the research followed the research question as follows: "What is in patients in intensive care units, and anesthesiology-resuscitation department validity of nursing diagnosis Ineffective Breathing 00032 as a whole …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2015
Zveřejnit od: 18. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOCKOVÁ, Soňa. Validita Neefektivního dýchání 00032 a validita a reliabilita navazujících NOC metodik pro hodnocení efektu ošetřovatelské péče. Olomouc, 2015. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.9.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 9. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta zdravotnických věd

Doktorský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses stjdif stjdif/2
29. 9. 2015
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.