Bc. Karin ŠTEFKOVÁ

Diplomová práce

Invazivní metody v prenatální péči z pohledu ošetřovatelství z využitím systémů NANDA, NIC a NOC

Invasive methods of prenatal care from the perspective of nursing, using the system NANDA, NIC and NOC.
Anotace:
V diplomové práci se zabýváme problematikou invazivních metod v prenatální péče, z pohledu ošetřovatelství s využitím standardizovaných klasifikačních systémů NANDA, NIC a NOC, které nabízejí mnoho možností pro zefektivnění, zjednodušení a zkvalitnění péče o ženy, které invazivní metody podstupují. Teoretická část diplomové práce je zaměřená na screeningová vyšetření v prenatální péči, na jednotlivé …více
Abstract:
In this thesis, we deal with the issue of invasive methods of prenatal care from a nursing perspective using standardized classification schemes NANDA, NIC and NOC, which offer many opportunities to streamline, simplify and improve the care of women who undergo invasive procedures. The theoretical part is focused on screening in prenatal care, individual invasive methods and the most common congenital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015
Zveřejnit od: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFKOVÁ, Karin. Invazivní metody v prenatální péči z pohledu ošetřovatelství z využitím systémů NANDA, NIC a NOC. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses aawluw aawluw/2
18. 5. 2015
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.