Bc. Barbora Bittnerová

Bakalářská práce

Českobrodská kniha kšaftovní (1444) 1452-1590 (1597)

The book of testaments of the town Český Brod (1444) 1452-1590 (1597)
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na kšaftovní knihu města Český Brod z let (1444) 1452-1590 (1597), zabývá se částečnou edicí měšťanských testamentů a to v rozsahu prvních 30 folií knihy. Dále rozebírá městskou správu, městské právo a testamentární praxi se zaměřením na podmínky vzniku testamentu ve městě Český Brod. Práce také obsahuje kodikologický popis knihy.
Abstract:
The bachelor´s thesis is focused on the book of testaments of the town Český Brod of years (1444) 1452-1590 (1597), this work deals with the partial edition of burgher testaments in the range of the first thirty foils book. The thesis is divided into several parts like municipal administracion, municipal law, testamentary practice which focuses on the conditions of the testament in Český Brod. Part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta