Mgr. Filip Komárek

Diplomová práce

Brněnské městské právo ve světle právních naučení městského soudu z let 1599 - 1616 (dědické právo)

Municipal Law in the Town of Brno in the Light of 1599-1616 Municipal Court Preliminary Rulings (Law of Succession)
Anotace:
Diplomová práce Brněnské městské právo ve světle právních naučení městského soudu z let 1599-1616 (dědické právo) se zaměřila na fenomén brněnského městského práva. Jeho jedinečnost a především vysoká úroveň jej předurčila jako jeden z významných zdrojů Koldínových Práv městských. Práce se po úvodním představení konstituování brněnského soudnictví nejprve pokusila o komparaci brněnského městského práva …více
Abstract:
The diploma thesis Brněnské městské právo ve světle právních naučení městského soudu z let 1599-1616 (dědické právo) is focused on phenomenon of the municipal law of the city of Brno. His uniqueness and particularly high level, predestinated him as one of the major sources of Koldín’s legal code – Práva městská. After introductory chapter about constitution of judiciary in Brno, follows chapter comparing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta