Bc. Martin Otáhal

Diplomová práce

Investice a financování v podniku

Investment and financing of the enterprises
Anotace:
Cílem diplomové práce je popis a analýza procesu financování investic používaný ve sledovaném podniku a nalezení vhodného druhu financování pro zvolenou investici. V teoretické části jsou uvedeny metody a definovány postupy financování investic a další teoretické poznatky související s danou problematikou. Praktická část diplomové práce zachycuje výpočty zadluženosti, současných nákladů kapitálu a …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is description and analysis of the process of financing of investments in real enterprise and finding suitable type of financing of investment. The theoretical concept introduces methods and defines procedures of investment financing and other related knowledge of the issue. The analytic part of diploma thesis shows calculations of indebtedness, the current cost of capital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management