Alexandra Kováčová

Bachelor's thesis

Neplatnosť právneho úkonu

Abstract:
KOVÁČOVÁ, Alexandra: Invalidity of legal action [ Bachelor thesis ]. Banking Institute of the university of Prague, a foreign university in Banska Bystrica, Department od Law and Social Sciences . Thesis supervisor: JUDr. Alexandra Štefániková .year of defense: 2012. Scope of work: 50 This bachelor work is dealing nullity of legal action and its reasons. The work is divided into chapters and related …viac
Abstract:
KOVÁČOVÁ, Alexandra: Neplatnosť právneho úkonu [Bakalárska práca]. Bankovní Institut v Praze. Zahraničná vysoká škola v Banskej Bystrici. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci bakalárskej práce: JUDr. Alexandra . Rok obhajoby :2012. Rozsah práce: 50 Bakalárska práca sa zaoberá neplatnosťou právneho úkonu a jej dôvodmi. Práca je rozdelená do kapitol a súvisiacich podkapitol. Obsahom prvej kapitoly …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: JUDr. Alexandra Štefániková
  • Oponent: JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking