Mgr. Martin Švárny

Diplomová práce

Neplatnost právních jednání dle nového občanského zákoníku

Invalidity of Legal Acts in New Civil Code
Abstract:
This thesis „Invalidity of Legal Acts in New Civil Code“ deals with invalidity and nullity of legal acts according to current Civil Code, including relevant judicial decisions and from the perspective of New Civil Code, which is to be effective in 2014. It also includes invalidity of legal acts according to roman law.
Abstract:
Táto diplomová práca na tému „Neplatnosť právnych jednaní podľa nového občianskeho zákonníku“ pojednáva o neplatnosti a ničotnosti právnych jednaní z pohľadu súčasného občianského zákonníka, vrátane relevantnej judikatúry a z pohľadu nového občianského zákonníka, ktorý má vstúpiť v účinnosť v roku 2014. V práci je taktiež obsiahnutá neplatnosť právnych jednaní z pohľadu rímskeho práva.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta