Marie Obrová

Bachelor's thesis

Analýza gramatických chyb v ústním projevu mírně pokročilých dospělých studentů angličtiny

Analisis of selected spoken grammatical errors of lower intermediate adult learners of English
Anotácia:
Tato práce se zabývá gramatickou chybou v ústním projevu dospělých studentů, kteří studují obecnou angličtinuna středně pokročilé úrovni. Její teoretická část je tvořena kapitolami, které stručně popisují historický a současný postoj učitele a studenta k chybám vyskytujícím se v průběhu nabývání jazykové kompetence, jejich typologii a práci s nimi. Praktická část této práce se skládá z výzkumu sledujícího …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with grammatical mistakes in speaking performance of lower intermediate adult students who are studying general English. The theoretical part of the work consists of chapters describing the historic and contamporary approaches of teachers and students to errors that occur in the language acquisition process, their typology and their treatment. The practical part of the work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedúci: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA
  • Oponent: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College