Bc. David Hájek

Master's thesis

Vliv dobudování plynovodu Nord Stream na pozici České a Slovenské republiky jako tranzitních zemí

The influence of Nord Stream pipeline project on the position of transit countries - the cases of the Czech Republic and Slovakia
Anotácia:
Práce se zabývá vlivem plynovodu Nord Stream na pozice České a Slovenské republiky v kontextu realizace tohoto projektu, který významným způsobem mění status quo v plynárenské oblasti. Práce se zabývá především vlivem na pozice ČR a SR jako tranzitních zemí. Cílem práce je identifikovat hlavní změny, které obě země učinily a jaká je budoucí perspektiva v kontextu zachování jejich pozice.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the influence of the Nord Stream on the position of the Czech Republic and Slovak Republic in the context of realization of this project which significantly changed the status quo in the gas area. This diploma thesis is mainly focused on the position of the Czech Republic and Slovak Republic as transit countries. The aim of this thesis is to identify the main changes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedúci: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií