Bc. David Hájek

Master's thesis

Vliv dobudování plynovodu Nord Stream na pozici České a Slovenské republiky jako tranzitních zemí

The influence of Nord Stream pipeline project on the position of transit countries - the cases of the Czech Republic and Slovakia
Abstract:
Práce se zabývá vlivem plynovodu Nord Stream na pozice České a Slovenské republiky v kontextu realizace tohoto projektu, který významným způsobem mění status quo v plynárenské oblasti. Práce se zabývá především vlivem na pozice ČR a SR jako tranzitních zemí. Cílem práce je identifikovat hlavní změny, které obě země učinily a jaká je budoucí perspektiva v kontextu zachování jejich pozice.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the influence of the Nord Stream on the position of the Czech Republic and Slovak Republic in the context of realization of this project which significantly changed the status quo in the gas area. This diploma thesis is mainly focused on the position of the Czech Republic and Slovak Republic as transit countries. The aim of this thesis is to identify the main changes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií