Bc. Andrea Kocmanová

Bakalářská práce

Důsledky nahrazení zákona o kolektivním investování zákonem o investičních společnostech a investičních fondech

Consequences of Replacement of Collective Investment Act by Investment Companies and Investment Fund Act
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá důsledky změn v zákoně o kolektivním investování a jeho následnou transformací do zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Součástí práce je nejprve stručný přehled o teorii kolektivního investování a jeho historii v České republice i ve světě. Následně je zde pomocí metody deskripce ukázáno, jakou strukturu mají oba dva zákony (jak minulý, tak současný …více
Abstract:
This thesis deals with the consequences of changes in the law on collective investment and its subsequent transformation into the Investment Companies and Investment Fund Act. First part of the thesis is a brief overview of the theory of collective investment and its history in the Czech Republic and worldwide. Then there is used a description method for show what kind of structure the both laws have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta