Bc. Katarína Rozvadská

Diplomová práce

Motívy angažovania k štúdiu u netradičných študentov Masarykovej univerzity

Motives of student engagement amongst non-traditional students at Masaryk University
Abstract:
Thesis is focused on motives of nontraditional students who are beginning their university studies and it is written within the theoretical framework of academic engagement. The inquiry into motivation of nontraditional students to engage into university education consisted in a secondary analysis. The data for the secondary analysis proceeded from the first part of a longitudinal online survey conducted …více
Abstract:
Diplomová práca skúma motívy netradičných študentov pri vstupe do univerzitného štúdia využívajúc teoretický rámec akademického angažovania. Motivácia netradičných študentov k angažovaniu sa do štúdiu bola zisťovaná na základe sekundárnej analýzy. Dáta pre sekundárnu analýzu pochádzali z 1. vlny longitudinálneho šetrenia študentov prvých ročníkov Masarykovej univerzity. Meracím nástrojom bol v zdrojovom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta