Mgr. Miroslav Repovský

Bakalářská práce

Metodológia Aristotelových spisov z oblasti praktického vedenia: Etika Nikomachova

Methodology of Aristotle's Writings about Practical Sciences: Nicomachean Ethics
Abstract:
Based on the text of Nicomachean Ethics this work tries to provide a description of the method used in practical sciences. In order to determine the characteristics of the practical method the aim of the first part is to find, and with regard to the methodology of theoretical sciences, systematically interpret parts which are explicitly describing the nature of the enquiry in the Ethics. Based on the …více
Abstract:
Táto práca sa snaží na základe textu Etiky Nikomachovej podať popis metódy použitej v skúmaní praktických vied. Cieľom prvej časti je vyhľadať, a s ohľadom na metodológiu teoretických vied, systematicky interpretovať pasáže explicitne popisujúce povahu skúmania v Etike, a tak určiť špecifické vlastnosti praktickej metódy. V druhej časti sa práca, na základe všeobecného popisu získaného v prvej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta