Michaela VÁCLAVKOVÁ

Diplomová práce

Srovnání ukazatelů výkonové motivace u přijatých a nepřijatých uchazečů o studijní programy Aplikovaná tělesná výchova a Aplikovné pohybové aktivity na Fakultě tělesné kultury

Comparison of performance motivation of applicants received, and missed the courses Applied Physical Education and Adaptefd physical activity at the Faculty of Physical Culture
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo ověřit zda ? li existují statisticky významné rozdíly v ukazatelích výkonové motivaci u přijatých a nepřijatých uchazečů o studium ATV a APA na FTK. Byly použity D?M?V dotazníky a získaná data byla následně ověřena t?testem. Dotazníkové šetření bylo součástí přijímacího řízení a zúčastnilo se ho 184 uchazečů o studium, z nichž 125 u přijímacího řízení neuspělo a pouhých …více
Abstract:
The aim of this thesis was to test whether if there are significant differences in performance motivation of applicants received, and missed the study of ATV and APA FTK. Were used D-M-V In the questionnaires and the data were subsequently verified by t-test. The survey was part of the admission procedure and was attended by 184 candidates for study, of whom 125 failed the entrance examination and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2011
Zveřejnit od: 29. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVKOVÁ, Michaela. Srovnání ukazatelů výkonové motivace u přijatých a nepřijatých uchazečů o studijní programy Aplikovaná tělesná výchova a Aplikovné pohybové aktivity na Fakultě tělesné kultury. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 7. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses svky5j svky5j/2
1. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1. 8. 2011
Marklová, E.
2. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.